Competentieprofielen

Competentieprofiel Commercieel directeur
 
Bijdrage beleidsontwikkeling werkmaatschappij, commercieel netwerk opbouwen en onderhouden

Competentieprofiel Commercieel directeur
 
Representatief, netwerken

Competentieprofiel Commercieel directeur
 
Afstemmen productietechnische en commerciŽle belangen

Competentieprofiel Commercieel directeur
 
Deel van het geheel

Competentieprofiel Commercieel directeur
 
Genereren winstgevende omzet, aansturen buitendienstmedewerkers

Competentieprofiel Commercieel directeur
 
Aansturing relatiebeheer, extra prestaties buitendienstmedewerkers

Competentieprofiel Directeur concernstaf bedrijfsvoering
 
Bedrijfsvoering met kracht neerzetten

Competentieprofiel Directeur concernstaf bedrijfsvoering
 
Vraagstukken in hun context kunnen beoordelen

Competentieprofiel Directeur concernstaf bedrijfsvoering
 
Oog voor infrastructuur

Competentieprofiel Directeur groepsstaf
 
Bedrijfsvoering faciliteren

Competentieprofiel Directeur groepsstaf
 
Managementinformatie

Competentieprofiel Directeur groepsstaf
 
Belangen onderkennen, samenwerkingsrelaties bewerkstelligen, snel doorgronden kern van problematiek

Competentieprofiel Directeur groepsstaf
 
Uniformeren en standaardiseren ondersteunende processen

Competentieprofiel Directeur ICT
 
ICT op de agenda van de RvB houden, maateregelen nemen

Competentieprofiel Directeur ICT
 
Zware projecten

Competentieprofiel Directeur marketing
 
Balans commerciŽle belangen concern en werkmaatschappijen, marktkennis

Competentieprofiel Directeur marketing
 
Externe vertegenwoordiging en promotie, commerciŽle handelswijze

Competentieprofiel Directeur marketing
 
Omgaan met kritiek op marketing

Competentieprofiel Directeur marketing
 
Externe vertegenwoordiging en promotie, commerciŽle handelswijze

Competentieprofiel Directeur stafdirectie
 
Samenhang onderdeel vergroten, integratie, samenwerking

Competentieprofiel Lid Raad van Bestuur
 
Strategie concern, extern netwerk

Competentieprofiel Lid raad van bestuur
 
Besturen op afstand

Competentieprofiel Lid raad van bestuur
 
Opereren binnen de RvB

Competentieprofiel Lid Raad van Bestuur
 
Bestuurder van beursgenoteerd bedrijf

Competentieprofiel Lid raad van bestuur
 
Portefeuillehouderschap

Competentieprofiel Manager bedrijfsvoering
 
Nauwgezette aansturing en bewaking

Competentieprofiel Manager bedrijfsvoering
 
Functioneren in twee werkculturen, een professionele en een productie/procesmanagement

Competentieprofiel Manager bedrijfsvoering
 
Versterking bedrijfsvoering en besturing

Competentieprofiel Manager bedrijfsvoering
 
Snel schakelen, diverse taken en prioriteiten

Competentieprofiel Manager bedrijfsvoering
 
Kritisch klankbord

Competentieprofiel Manager concernstaf FEZ
 
Besturen van samenhang in de advisering

Competentieprofiel Manager concernstaf FEZ
 
Omgaan met complexe gegevens

Competentieprofiel Manager concernstaf FEZ
 
FinanciŽle keuzes in de lijnorganisatie houden

Competentieprofiel Manager concernstaf HRM
 
HRM op de kaart zetten, klantgericht werken, inspelen op strategische ontwikkelingen

Competentieprofiel Manager concernstaf ICT
 
Transparante dienstverlening, DVO/SLA

Competentieprofiel Manager concernstaf ICT
 
Besturen van samenhang

Competentieprofiel Manager concernstaf ICT
 
Koers zetten vanuit concernbrede belangen

Competentieprofiel Manager concernstaf ICT
 
Veranderingsmanagement

Competentieprofiel Manager HRM
 
Kwaliteit van de advisering

Competentieprofiel Manager HRM
 
Voorbeeldgedrag en aansturen van de professionalisering van de dienstverlening en samenwerking

Competentieprofiel Manager HRM
 
Kritisch klankbord, stevig adviseur.

Competentieprofiel Manager HRM
 
Sturen van veranderingsprocessen

Competentieprofiel Manager HRM
 
HRM op de kaart zetten, klantgericht werken, inspelen op strategische ontwikkelingen

Competentieprofiel Manager HRM
 
Professionalisering, aandacht voor ontwikkeling medewerkers

Competentieprofiel Manager HRM
 
Integer gedrag stimuleren

Competentieprofiel Operationeel directeur
 
Reorganisatie, toegenomen werkdruk, vernieuwing werkmethoden, weerstand intern

Competentieprofiel Voorzitter directie werkmaatschappij
 
Imago werkmaatschappij

Competentieprofiel Voorzitter directie werkmaatschappij
 
Sturen op resultaten

Competentieprofiel Voorzitter directie werkmaatschappij
 
Sturen op resultaten

Competentieprofiel Voorzitter directie werkmaatschappij
 
Ondernemer binnen concernbrede kaders

Competentieprofiel Voorzitter directie werkmaatschappij
 
ICT affiniteit

Competentieprofiel Voorzitter directie werkmaatschappij
 
Voorzitter besluitvorming werkmaatschappij

Competentieprofiel Voorzitter raad van bestuur
 
Besluitvorming binnen een collegiaal bestuur