Competentieprofielen

Competentieprofiel Directeur concernstaf bedrijfsvoering
 
Oog voor infrastructuur

Competentieprofiel Directeur concernstaf bedrijfsvoering
 
Bedrijfsvoering met kracht neerzetten

Competentieprofiel Directeur concernstaf bedrijfsvoering
 
Vraagstukken in hun context kunnen beoordelen

Competentieprofiel Directeur concernstaf bedrijfsvoering
 
Wisselwerking met omgeving

Competentieprofiel Directeur groepsstaf
 
Managementinformatie

Competentieprofiel Directeur groepsstaf
 
Uniformeren en standaardiseren ondersteunende processen

Competentieprofiel Directeur groepsstaf
 
Bedrijfsvoering faciliteren

Competentieprofiel Directeur ICT
 
Zware projecten

Competentieprofiel Directeur ICT
 
ICT op de agenda van de RvB houden, maateregelen nemen

Competentieprofiel Manager bedrijfsvoering
 
Functioneren in twee werkculturen, een professionele en een productie/procesmanagement

Competentieprofiel Manager bedrijfsvoering
 
Kritisch klankbord

Competentieprofiel Manager bedrijfsvoering
 
Nauwgezette aansturing en bewaking

Competentieprofiel Manager bedrijfsvoering
 
Snel schakelen, diverse taken en prioriteiten

Competentieprofiel Manager bedrijfsvoering
 
Versterking bedrijfsvoering en besturing

Competentieprofiel Manager concernstaf FEZ
 
FinanciŽle keuzes in de lijnorganisatie houden

Competentieprofiel Manager concernstaf FEZ
 
Besturen van samenhang in de advisering

Competentieprofiel Manager concernstaf FEZ
 
Omgaan met complexe gegevens

Competentieprofiel Manager concernstaf HRM
 
HRM op de kaart zetten, klantgericht werken, inspelen op strategische ontwikkelingen

Competentieprofiel Manager concernstaf ICT
 
Besturen van samenhang

Competentieprofiel Manager concernstaf ICT
 
Veranderingsmanagement

Competentieprofiel Manager concernstaf ICT
 
Koers zetten vanuit concernbrede belangen

Competentieprofiel Manager concernstaf ICT
 
Transparante dienstverlening, DVO/SLA

Competentieprofiel Manager HRM
 
Professionalisering, aandacht voor ontwikkeling medewerkers

Competentieprofiel Manager HRM
 
HRM op de kaart zetten, klantgericht werken, inspelen op strategische ontwikkelingen

Competentieprofiel Manager HRM
 
Sturen van veranderingsprocessen

Competentieprofiel Manager HRM
 
Kwaliteit van de advisering

Competentieprofiel Manager HRM
 
Kritisch klankbord, stevig adviseur.

Competentieprofiel Manager HRM
 
Integer gedrag stimuleren

Competentieprofiel Manager HRM
 
Sturen van veranderingsprocessen

Competentieprofiel Manager HRM
 
Voorbeeldgedrag en aansturen van de professionalisering van de dienstverlening en samenwerking