Competentieprofielen

Competentieprofiel Adviseur medezeggenschap
 
Advies medezeggenschapsorganen en bestuurder, professionaliteit medezeggenschap

Competentieprofiel Ambtelijk secretaris
 
Vergaderondersteuning medezeggenschap, advies medezeggenschap, professionaliteit medezeggenschap