Competentieprofielen

Competentieprofiel Adviseur herplaatsing medewerkers
 
Advies uitvoering herplaatsingsbeleid, acquisitie, herplaatsingen

Competentieprofiel Adviseur interne communicatie
 
Communicatieplan, bevordering interne communicatie

Competentieprofiel Adviseur management development
 
Bijdrage MD-beleid, MD-advisering, individuele loopbaanadvisering, ondersteuning werving en selectie

Competentieprofiel Adviseur medezeggenschap
 
Procesmatige en inhoudelijke advisering medezeggenschapsorganen en bestuurder, professionaliteit medezeggenschap

Competentieprofiel Adviseur organisatieontwikkeling
 
Advies en begeleiding organisatieontwikkeling

Competentieprofiel Adviseur rechtspositie
 
Advisering rechtspositieaangelegenheden, ondersteuning bezwaar- en beroepschriften, rechtszittingen, voorlichting en educatie, beleidsbijdragen en rechtspositie- en arbeidsvoorwaardenbeleid

Competentieprofiel Adviseur re´ntegratie
 
Advies over opzet, organisatie en uitvoering van re´ntegratieactiviteiten

Competentieprofiel Ambtelijk secretaris OR
 
Vergaderondersteuning medezeggenschap, advisering medezeggenschap en bestuurder, professionalisering medezeggenschap

Competentieprofiel Co÷rdinator Arbo
 
Advies arbeidsomstandigheden, milieu en voedselveiligheid, uitvoering arbobeleid

Competentieprofiel Co÷rdinator personeelsadministratie
 
Co÷rdinatie personeelsadministratie, kwaliteit personeelsadministratie, managementinformatie en analyse, uitvoering personeelsadministratie

Competentieprofiel Hoofd HRM
 
HRM-beleid, HRM-advies directie, bijstand overleg personeelsvertegenwoordiging, HRM-control, leidinggeven

Competentieprofiel Medewerker personeelsadministratie
 
Personeelsadministratie, informatieverstrekking, personele overzichten en managementinformatie, voortgangssignalering

Competentieprofiel Medewerker re´ntegratie
 
Eerstelijns helpdesk re´ntegratie, beheer informatiedatabase re´ntegratie, administratieve ondersteuning

Competentieprofiel Mobiliteitsadviseur
 
Advies uitvoering herplaatsingsbeleid, acquisitie, herplaatsingen,

Competentieprofiel Opleider
 
Opleidingsaanbod, uitvoering trainingen/opleidingen, co÷rdinatie inzet anderen

Competentieprofiel Opleidingsco÷rdinator
 
Opleidingsaanbod, opleidingslogistiek

Competentieprofiel Organisatieadviseur
 
Organisatieadvies, relatiebeheer, kennismanagement, bijdragen projecten

Competentieprofiel P&O-adviseur
 
P&O-advies en ondersteuning, bijdrage personeelsbeleid en organisatieontwikkeling, personeelsinformatie, bijdragen aan P&O-gerelateerde projecten

Competentieprofiel Praktijkbegeleider
 
Deskundigheidsbevordering, advies deskundigheidsbevordering, kwaliteit modules

Competentieprofiel Selecteur
 
Co÷rdinatie inzet selectieteam, selectieadvies, advies selectieproces, bijdrage aan selectieprocedures en -aanpakken

Competentieprofiel Trainer
 
Trainings- en opleidingsaanbod, uitvoering trainingen, bijdragen aan productontwikkeling