Competentieprofielen

Competentieprofiel Accountmanager ICT
 
Opdrachtverwerving, opdrachtenbeheer, bijdrage commerciŰle beleid ICT, bijdrage marketingbeleid, acquisitie, relatiebeheer

Competentieprofiel Applicatieconsultant
 
Advies applicaties, applicatiebeheer, vernieuwing applicaties, 2e lijns gebruikersondersteuning

Competentieprofiel Changemanager ITIL
 
Change management, co÷rdinatie changemanagement, wijzigingsbeheer, kennismanagement wijzigingen

Competentieprofiel Chief information officer
 
CIO, meerjaren informatiebeleid, informatieplanning, informatiebeveiliging, externe vertegenwoordiging

Competentieprofiel Co÷rdinator servicedesk
 
Voortgangsbewaking servicedesk, helpdesk, voortgangsbewaking klachtafhandeling, functioneel applicatiebeheer servicedesk, 1e lijns gebruikersondersteuning

Competentieprofiel Dienstbeheerder
 
Bijdrage totstandkoming DVO, naleving DVO, service management, capacity management, personele inzet, rapportage DVO

Competentieprofiel Directeur ICT
 
(Meerjaren) informatiebeleid, informatieplanning, informatiebeveiliging, externe vertegenwoordiging

Competentieprofiel Documentalist ICT
 
Gebruikershandleiding, redacteur, document management

Competentieprofiel Informatieanalist
 
Functionele specificaties, functioneel ontwerp, advies technische specificaties, plan van aanpak, projectondersteuning

Competentieprofiel Informatiearchitect
 
IT-architect, IT-architectuur, IT-strategie, bedrijfsstrategie, advies, kennisoverdracht, masterplan

Competentieprofiel Informatiemanager
 
Informatiemanagement, bijdrage informatiebeleid, informatieplanning, advies primaire processen, IT-strategie, gedelegeerd opdrachtgeverschap systeemvernieuwing, IT-architectuur

Competentieprofiel Inzetmanager
 
Capaciteitsmanagement, dienstbeheer, personele inzet, managementinformatie, personele inzet, service management, capacity management

Competentieprofiel Manager dienstbeheer
 
Bijdrage algemeen beleid ICT, service management, dienstverleningsovereenkomst, service level agreement, DVO, SLA, leidinggeven

Competentieprofiel Manager resourcemanagement
 
Bijdrage algemeen beleid ICT, formatiemanagement ICT, kennismanagement ICT, capacity management, leidinggeven, co÷rdinatie externe inhuur

Competentieprofiel Medewerker AO
 
Advies en ondersteuning bij opzet en vastlegging van de administratieve organisatie, AO-beschrijvingen

Competentieprofiel Medewerker bedrijfsbureau
 
Administratieve ondersteuning DVO's en projecten, voortgangsrapportages, urenregistratie, offertes, bestellingen, contracten, facturen

Competentieprofiel Medewerker servicedesk
 
Eerstelijns gebruikersondersteuning, helpdesk

Competentieprofiel Problemmanager ITIL
 
Co÷rdinatie problem management, co÷rdinatie calamiteiten, incident management

Competentieprofiel Proceseigenaar ITIL
 
Kaderstelling ITIL-processen, bewaking ITIL-processen, kennismanagement ITIL-processen, incident management, change management, problem management, document management, configuration management

Competentieprofiel Programmamanager ICT
 
Programmamanagement, projectmanagement, detacheringen, advies samenhang projecten, kwaliteit projectmanagement systemen

Competentieprofiel Projectleider ICT
 
Projectmanagement ICT, projectadministratie, advies, coaching projectmedewerkers

Competentieprofiel Projectmanagement assistent
 
Projectondersteuning, voortgangsrapportages projecten, functioneel beheer projectmanagementsysteem

Competentieprofiel Projectmedewerker
 
Inhoudelijk en logistieke projectondersteuning

Competentieprofiel Projectsecretaris
 
Secretariaatsvoering projecten, logistieke projectondersteuning

Competentieprofiel Redacteur gebruikersdocumentatie
 
Document management, documentatie ICT, gebruikershandleiding, redacteur

Competentieprofiel Resourcemanager
 
Resourcemanagement ICT, bijdrage afdelingsbeleid, capacity management, advies inhuur, sourcing, human resource management ICT, kennismanagement aandachtsgebied, leidinggeven

Competentieprofiel Systeemadviseur
 
Systeemadvies, projectmanagement (complexe projecten), systeemarchitectuur, informatiestrategie, informatiebeleid, IT strategie, informatieplanning

Competentieprofiel Systeemmanager
 
Systeemmanagement, bijdrage beheer- en exploitatiebeleid, availability management, cost management, 2e lijns gebruikersondersteuning

Competentieprofiel Systeemontwerper
 
Systeemontwerp, systeemontwikkeling, advies functionele specificaties, ondersteuning systeemimplementatie, 2e lijns gebruikersondersteuning

Competentieprofiel Teamleider systeemmanagement
 
Systeemmanagement, systeembeheer, 2e lijns gebruikersondersteuning

Competentieprofiel Technologieconsultant
 
Advies infrastructuur, implementatie infrastructuur, operationeel beheer, availability management, 2e lijnsgebruikersondersteuning

Competentieprofiel Testconsultant
 
Opstellen, co÷rdinatie en uitvoering testtrajecten, advies testen, beheer testomgeving

Competentieprofiel Testmanager
 
Testmanagement, advies testen, acceptatietest omgeving, testmethodiek