Copyright

Alle rechten voorbehouden.

Copyright
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site en/of downloads te verveelvoudigen anders dan door het downloaden, bewerken en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van COMPETENTIEPROFIELEN.nl is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Gebruik en bewerking ten bate van doorverkoop aan derden is uitdrukkelijk niet toegestaan.
Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van COMPETENTIEPROFIELEN.nl, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van COMPETENTIEPROFIELEN.nl is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.
Aansprakelijkheid

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

De op deze site geplaatste lezerrecensies geven uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze recensies.

Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.

Als u meer informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar info@competentieprofielen.nl.

COMPETENTIEPROFIELEN.nl
(f) 084-8307174
KvK 30267040
BTW NL8210.71.841B01