PRAKTIJKVOORBEELD 1:
WET BIO bij RSG ENKHUIZEN

RSG Enkhuizen heeft voor het onderwijsondersteunend personeel (OOP) het werken met competenties eenvoudig en snel geÔmplementeerd met behulp van competentieprofielen.nl. Afdelingsconrector OOP Gerda de Jong:

ĎTot nu toe waren we gewend om in gesprekken met medewerkers de kwaliteit van de uit te voeren taken en het hierbij benodigde kennisniveau centraal te zetten. Door de invoering van competenties komt het hierbij vereiste gedrag veel centraler te staan. Dit is in het begin niet eenvoudig. Daarbij komt dat West-Friezen niet zo makkelijk praten over gedrag, als iets met drie woorden gezegd kan worden dan doen ze dat liever. Daarvoor is het handig dat de voorbeeldprofielen van www.competentieprofielen.nl concrete situaties beschrijven die zeer herkenbaar zijn voor de betrokkenen. Ik heb de voorbeeldprofielen met leidinggevenden doorgenomen in samenhang met de reeds vastgestelde functiebeschrijving. Daardoor was het eenvoudig om voor elke functie de belangrijkste competenties vast te stellen. Uit de instrumenten van de website heb ik ook gedragsvoorbeelden gehaald die het gesprek verder kunnen vergemakkelijken. í

PRAKTIJKVOORBEELD 2:
Het werken met competenties in verpleeghuis Lauwershof

Verpleeghuis Lauwershof is reeds enige tijd bezig om zelf competentiemanagement in te voeren met behulp van Competentieprofielen.nl. Manager Advies en Ondersteuning Martin Bronkhorst:

ĎIn de sector zijn we bezig met een professionaliseringsslag. Het werken met competenties is daar een belangrijk onderdeel van. Wij voeren het tot dusver geleidelijk in. Eerst bij de afdeling P&O en de hoofden zorgdienst en daarna bij de rest van de zorginstelling. De managers van die afdelingen bewerken de voorbeeldprofielen van www.competentieprofielen.nl wat betreft de meer organisatiespecifieke punten. De voorbeeldprofielen dekken voor 80% de lading al, maar we bewerken ze tot onze eigen basisdocumenten. Tot dusver heeft de website ons wat dat betreft geleverd wat ik ervan verwachtte. Tijd is een belangrijke factor voor mij. Daarom ben ik wel met de voorbeeldprofielen, maar nog niet met de instrumenten van de website aan de gang gegaan.í

PRAKTIJKVOORBEELD 3:
Functieprofielen sneller vastgesteld bij Cantab Marketing Services

Cantab Marketing Services is een snel groeiend bedrijf op het gebied van business to business marketing. Directeur Ronald Bottema:

ĎWij zijn een snel groeiend bedrijf. Voor de ontwikkeling van ons functiehuis waren we op zoek naar een manier om deze snel en zonder te veel tijdsinspanning te ontwikkelen voor nieuwe en ondersteunende functies. De voorbeeldprofielen van www.competentieprofielen.nl zijn voor ons zeer handig omdat ze eenvoudig met Word bewerkt kunnen worden en goede en herkenbare taakverdelingen bevatten die we zo konden overnemen. Voor mij is de tijdsbesparing die de voorbeeldprofielen opleveren het voornaamste.í

PRAKTIJKVOORBEELD 4:
Competentieprofielen van de algemene bestuursdienst

De algemene bestuursdienst heeft een aantal jaren geleden voorbeelden opgesteld van essentiŽle situaties voor de topfuncties binnen de overheid (schaal 16 en hoger). Deze beschrijvingen zijn een hulpmiddel bij het formuleren van vacatureprofielen. De daarbij gehanteerde methode voor het opstellen van essentiŽle situaties is identiek aan de methodiek van deze website. (COMPETENTIEPROFIELEN.nl heeft daarbij overigens geen rol gespeeld, haar adviseurs wel.)

De methodiek en essentiŽle situaties zijn voor iedereen toegankelijk op de website van de Algemene Bestuursdienst.

2003
Competenties bij de algemene bestuursdienst

2002
Handleiding opstellen vacatureprofiel (essentiŽle situaties)
EssentiŽle situaties
Voorbeelden van essentiŽle situaties
Streefprofiel ABD manager

De gehanteerde methodiek en voorbeelden van essentiële situaties worden nog steeds gebruikt door de ABD.